מסלול ליוצרים צעירים 2013-2016

פרויקט חברתי אמנותי המפגיש קבוצות יצירה של צעירים מישראל וגרמניה בערוץ חדש ומרגש של הידברות, דרך פעילות תרבותית בקהילה. הפרויקט הנו תוצר של שיתוף פעולה מתמשך בין מרכז מחול שלם והתיאטרון העירוני של פרייבורג והנו אפיק להיחשפות יוצרים צעירים לתמונה רחבה של המורכבות החברתית בה אנו חיים ולמגוון קהילות תרבותיות והבנה למטענים והרגישויות בדיאלוג הבין תרבותי, לצד סצנת המחול הבינלאומית.

קול קורא לקבוצה שתעבוד החל מינואר 2016 יפורסם בקרוב.