פרזנטציות ומשוב

חזרנו להפעיל את אירועי הפרזנטציות לעבודות בהליך ומשוב ליוצרים ירושלמים.
מי שמעוניין/ נת להציג קטע מתוך עבודה בתהליך ולקבל משוב מפאנל יוצרים מנוסים אנא פנו ב- a.macholshalem@gmail.com