Backbone

מאת ענת צדרבאום

רקדן ושותף לדרך: גיל קרר
עריכה ויזואלית ואנימציה: תמר שרון
תלבושת: קארל לוי

צלמית עתיקה, גבר/רקדן/בן זוג אחד ושיר נשמה.

אני פונה לעולמות עבר כדי למצוא בהווה, ולפגוש ממבט חדש
מה בין ראשיתה של התרבות האנושית שעיקר ממצאיה הן צלמיות, דימויים ארכיטיפיים נשיים, ותחילת העיסוק בחומר - לבין ה"חומריזציה" של ימינו, חומרנות שנדמה שמוצתה מכל כיוון אפשרי
דרך הניסיון לשוב ולעורר איזורים ראשוניים ותשוקות ישנות, היצירה תרה אחר הפעימה שמתקיימת בחומר, דומם ונושם כאחד.

תודה גדולה וחמה לעודד גרף, ללאו לרוס ולנעמי מערבי.
תודה גדולה ומיוחדת למחול שלם