אנו

מאת: מיכל הרמן
שותפים יוצרים ומופיעים: יונתן קונדה, רן בן דרור, מיכל הרמן
מוזיקה: יוני טל
תלבושות: דורון אשכנזי
ליווי אומנותי: עודד גרף

כדי להגיע לגוף
אנו מתגנבים מבעד גדרות של הגדרות.
אנו מחפשים מחסה של שאלה בתוך סופה של תשובות
אנו שלושה - מתנועעים בטקס אחד של פרימת כל הפתרונות.
תודות: תיאטרון קליפה, דדי צדוק, רועי בן סירה.