Tech it Away מאת: ק.ט.מ.ו.ן קבוצת מחול בירושלים

Tech it Away - מוקדש לכל מי שיצא להרפתקה פיזית במרחב אורבאני.

לחוקרים אנשים כקבוצות, ולמתבוננים על הגוף האנושי כחומר.

 

יצירתו השישית של אלעד שכטר עבור קבוצת המחול ק.ט.מ.ו.ן, היא מסע למרחב

שבין הגוף האנושי לעולם פונקציונלי. חיפוש אחר עונג קהילתי במקום אוטומטי.

Tech it  Away היא הזמנה להקשבה.

הקשבה לרצון גופני, לקשר ולעונג.

אנו מזמינים אתכם לבחור להתבונן במקום, במסלול, בחווית המפגש הפשוט

בינינו,

ולקחת נשימה למסלול שלכם.

 

רקדנים שותפים: ניצן לדרמן , ליטל בן חורין, גלעד ירושלמי.

מוסיקה: איתי בירי

גרפיקה ותלבושות: שרי טיטו

ניהול הפקה: תם-לב דקל

תאורה: דני פישוף - מג׳נטה