Collective loss of Memory מאת DOT504 Dance Company, צ׳כיה

קבוצה של חמישה בחורים מאוד מצחיקים צוללת לתופעה חברתית רבת עוצמה של תענוג בני האדם: לקיחת חלק במעשי הרג והשתתפות באלימות. תענוג ההרג נותן לעבריין חוויה מוזרה של כוח וחופש מוחלטים ... אבל עבור הקרבנות זהו הגהינום בהתגלמותו.
ומה עם המשקיפים האקראיים של סצנות אלימות?
הם לא עושים כלום; הם סובלים מאבדן זכרון קולקטיבי.
הם פשוט מתבוננים.

טשטוש הגבולות בין התאטרון והמחול הוא אחד המאפיינים העיקריים של עבודת DOT504 יחד עם Jozef Fruček ו Linda Kapetanea.
פרויקט Collective Loss of Memory, היה מועמד במסגרת Dance Piece of the Year at the Czech Dance Platform 2015 Festival בנוסף לפרס אהוב הקהל באותו פסטיבל.

קונספט וכוראוגרפיה:
Jozef Fruček &Linda Kapetanea [RootLessRoot Company] SK/GR

פרפורמרים:
DOT504 –Nathan Jardin (B),Joona Kaakinen (FIN),Knut Vikström Precht (S),Dano Raček (SK),Tom Weksler (IL)

המופע מתקיים בתמיכת מועצת הפיס והשגרירות הצ׳כית בישראל.