מישי מישי: "מה את יותר?"

חברות הקבוצה – חנה בזק-חבר, תמר בנימיני, צליל אפרת ויעל אידן

'מה את יותר?' כוריאוגרפיה וביצוע חברות מישי מישי

'להיות שם' כוריאוגרפיה וביצוע יעל אידן

'פנים' כוריאוגרפיה וביצוע צליל אפרת

'שננסה?' כוריאוגרפיה וביצוע צליל אפרת ויעל אידן


ויצירה אורחת נוספת

צילום: Wassilios Nikitakis