סטודיו מחול שלם סדנת אורח מאת זיו פרנקל- ברלין

הפרדות:​​ ​הבנה,​ ​העמקה​ ​ושכלול​ ​היכולות​ ​הפיזיים​ ​של​ ​הגוף​ ​-​ ​על​ ​ידי​ ​הפרדה​ ​בין​ ​החלקים​ ​השונים​ ​ודרך חיבורים​ ​בין​ ​חלקי​ ​הגוף​ ​בדרך​ ​חדשה​ ​ננסה​ ​לחדד​ ​את​ ​האמירה​ ​התנועתית.

יציבות​ ​/​ ​שיווי​ ​משקל:​​ ​עבודה​ ​על​ ​יציבות​ ​הגוף,​ ​מגעים​ ​וניתוקים​ ​מן​ ​הקרקע​ ​-​ ​דרך​ ​השימוש​ ​בכפות​ ​הרגליים נלמד​ ​את​ ​הגוף,​ ​לרוץ​ ​או​ ​ללכת​ ​בפשטות​ ​עליהן​ ​ואיתן;​ ​נמקד​ ​ונתמצת​ ​את​ ​התנועה​ ​בתבונה​ ​על​ ​מנת​ ​למצוא​ ​את האותנטיות​ ​והכוונה​ ​שבה.

מנעד​ ​פיזי:​​ ​בדיקת​ ​הגבולות​ ​הפיזיים​ ​שלנו,​ ​הקצוות​ ​ומה​ ​שמעבר​ ​להן;​ ​שבירת​ ​הגבולות​ ​-​ ​ננסה​ ​להתמקד בהבעה​ ​הגופנית​ ​הייחודית​ ​של​ ​כל​ ​אחד​ ​בעזרת​ ​חיפוש​ ​האפשרויות​ ​של​ ​הגוף​ ​הזז,​ ​התנועה​ ​המוכרת​ ​והיכולת לחדש​ ​לעצמנו.

"אני​ ​הופך​ ​את​ ​הגוף​ ​למלים,​ ​לסיפור​ ​ומגלה​ ​איתו​ ​/​ ​אותו​ ​מחדש​ ​בכל​ ​פעם.​ ​היציבות​ ​היא​ ​היכולת​ ​של​ ​הגוף להרפות,​ ​להיות​ ​ללא​ ​שליטה​ ​ולשוב​ ​אל​ ​הבסיס,​ ​אל​ ​היציבות​ ​ואל​ ​המגע​ ​בקרקע.​ ​התנועה​ ​בשבילי​ ​היא​ ​חד פעמית​ ​ומרובת​ ​ניואנסים,​ ​כמו​ ​כתיבה​ ​על​ ​מים,​ ​וכל​ ​רגע​ ​עומד​ ​בפני​ ​עצמו​ ​בתוך​ ​הזמן" זיו​ ​פרנקל

סטודיו מחול שלם בית קנדה רח׳ שבטי ישראל 22 ההשתתפות הינה עבור קוני כרטיסי המופע ב7.12 בשעה 20:30