מסה מאת איריס ארז

המרחב והזמן, לפי סטיבן הוקינג, הם גורמים כמותיים דינמיים: כשגוף נע, או כשכוח פועל, הדבר משפיע על עיקום המרחב והזמן – מצד שני, מבנהו של המרחב-זמן משפיע על הדרך שבה גופים נעים וכוחות פועלים. 

צילום: תמר לם

מספר המקומות מוגבל, יש לרכוש כרטיס טרם ההגעה.