מה את יותר?

ערב עבודות מאת חברות קבוצת 'מישי מישי' - חנה בזק, תמר בנימיני, צליל אפרת ויעל אידן 

 

רב עבודות קצרות מאת חברות קבוצת 'מישי מישי' – קבוצת יוצרות ירושלמיות שהוקמה ב2018 ופועלת במרכז מחול שלם

חברות הקבוצה – חנה בזק-חבר, תמר בנימיני, צליל אפרת ויעל אידן

 

'מה את יותר – אישה או כיסא?' כוריאוגרפיה וביצוע חברות מישי מישי

'להיות שם' כוריאוגרפיה וביצוע יעל אידן

'פנים' כוריאוגרפיה וביצוע צליל אפרת

'שננסה?' כוריאוגרפיה וביצוע צליל אפרת ויעל אידן

 

יצירה אורחת:

'נושא נשוא' כוריאוגרפיה וביצוע קבוצת פרקדן

צילום: Wassilios Nikitakis