לחם ושעשועים מאת ניב שינפלד ואורן לאור

יודעים אנו את גודל השעה ואת הנדרש מאיתנו כאזרחים נמרצים ומועילים. על כן שמנו לנו מטרה להעניק לעם את שצריך בעת הזאת - לחם ושעשועים.

לשעה קלה נעלה מורל הציבור ונשמח לבבות בריקוד ובפזמונים קליטים ונעימי לחן, על מנת להסיח דעתו מן המתגעש סביב, ומכל דבר שיש בו כדי להעכיר.

הרקדנים הצעירים והגמישים חדורי תחושת שליחות יגישו צעדים ומחולות מלוא הטנא, ובטוחים אנו כי יהיה בסדר.

 

רקדנים ושותפים ליצירה: תומר גיאת, יעל סופר, הלל פרלמן.

מוסיקה: Honeydrippers, Chromatics

עיצוב תאורה: יאיר ורדי